Stan realizacji inwestycji

Zapraszamy do zapoznania się ze stanem realizacji inwestycji finansowanych z Budżetu Obywatelskiego Miasta Włocławek. Dowiecie się tutaj, jak projekty wybrane przez mieszkańców naszego miasta, rozwijają się i przekształcają nasze otoczenie. Budżet Obywatelski jest narzędziem, które oddaje władzę w ręce społeczności lokalnej, umożliwiając bezpośredni wpływ na kształtowanie przestrzeni publicznej i poprawę jakości życia.

Włocławek to miasto, które dynamicznie się rozwija i zmienia, a Budżet Obywatelski jest jednym z kluczowych narzędzi w tym procesie. Dzięki zaangażowaniu mieszkańców i ich pomysłom, realizujemy projekty, które mają bezpośredni wpływ na jakość życia w naszym mieście. Chcemy, aby Włocławek był miejscem, w którym każdy mieszkaniec czuje się dobrze, ma dostęp do wysokiej jakości przestrzeni publicznej, a także do różnorodnych form rekreacji i aktywności społecznej.

W tym dziale prezentujemy postępy prac nad projektami, które zostały wybrane w kolejnych edycjach Budżetu Obywatelskiego. Przedstawiamy zarówno te inwestycje, które są już zrealizowane, jak i te, które znajdują się w trakcie realizacji.

Stan realizacji inwestycji będzie na bieżąco aktualizowany. 

Informacja na dzień 04.07.2024 r.