Włocławski Budżet Obywatelski 2025

Zasady Włocławskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2024

Zasady Włocławskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2024 reguluje:

  • Uchwała nr XXIV/100/2020 Rady Miasta Włocławek z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie zasad Włocławskiego Budżetu Obywatelskiego (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2020 r. poz. 3615);
  • Uchwała nr XXX/6/2021 Rady Miasta Włocławek z dnia 2 marca 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad Włocławskiego Budżetu Obywatelskiego (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2021 r. poz. 1156);
  • Uchwała nr LX/22/2023 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 lutego 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad Włocławskiego Budżetu Obywatelskiego (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2023 r. poz. 1731)
  • Zarządzenie Nr 294/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 24 czerwca 2024 r. w sprawie Włocławskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2025
  • Zarządzenie Nr 295/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 24 czerwca 2024 r. w sprawie powołania zespołów do spraw przeprowadzenia procedury Włocławskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2025

Najważniejsze zasady, o których powinniście pamiętać:

  • projekty muszą dotyczyć nieruchomości będących własnością Gminy Miasto Włocławek lub do których Gmina Miasto Włocławek posiada tytuł prawny do dysponowania;
  • podział projektów na 3 kategorie: zieloną, instytucjonalną i ogólnomiejską;
  • projekty mogą zgłaszać wyłącznie mieszkańcy Włocławka;
  • mieszkaniec może zgłosić dowolną liczbę projektów;
  • każdy projekt musi zostać poparty podpisami przynajmniej 3 mieszkańców Włocławka.