Przejdź bezpośrednio do treści

Włocławski Budżet Obywatelski 2021

Zasady Włocławskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2021

Zasady Włocławskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2021 reguluje przede wszystkim UCHWAŁA Nr XXIV/100/2020 RADY MIASTA WŁOCŁAWEK z dnia 7 lipca 2020 r. Do pobrania TUTAJ 

Najważniejsze zasady, o których powinniście pamiętać:

- projekty muszą dotyczyć nieruchomości będących własnością Gminy Miasto Włocławek i pozostających w ich władaniu,

- podział projektów na 3 kategorie: zieloną, instytucjonalną i ogólnomiejską,

- projekty mogą zgłaszać wyłącznie mieszkańcy Włocławka,

- mieszkaniec może zgłosić dowolną liczbę projektów,

- każdy projekt musi zostać poparty podpisami przynajmniej 3 mieszkańców Włocławka.