Przejdź bezpośrednio do treści

Włocławski Budżet Obywatelski 2021

ETAPY BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

  • Kampania informacyjno-edukacyjna 24.08.2020 12:00
  • Zgłaszanie projektów 01.09.2020 00:00 23.09.2020 23:59
  • Weryfikacja zgłoszonych projektów 24.09.2020 07:30 23.10.2020 11:50
  • Prezentacja projektów 23.10.2020 12:00
  • Głosowanie 16.11.2020 00:00 30.11.2020 23:59
  • Ogłoszenie wyników 30.12.2020 12:00