Włocławski Budżet Obywatelski 2024

ETAPY BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

 • Ikona megafonu
  Kampania informacyjno-edukacyjna 28.02.2023 12:00
 • Ikona listy projektów
  Zgłaszanie projektów 29.03.2023 00:00 26.04.2023 23:59
 • Ikona formularza z pozytywnie zweryfikowanym projektem
  Weryfikacja zgłoszonych projektów 27.04.2023 00:00 31.05.2023 23:59
 • Ikona ekranu monitora komputerowego
  Prezentacja projektów 01.06.2023 15:22
 • Ikona dymków komentarzy
  Głosowanie 23.06.2023 00:00 10.07.2023 23:59
 • Ikona gwiazdy
  Ogłoszenie wyników 04.08.2023 11:00