Włocławski Budżet Obywatelski 2022

ETAPY BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

 • Ikona megafonu
  Kampania informacyjno-edukacyjna 29.03.2021 13:30
 • Ikona listy projektów
  Zgłaszanie projektów 06.04.2021 00:00 28.04.2021 23:59
 • Ikona formularza z pozytywnie zweryfikowanym projektem
  Weryfikacja zgłoszonych projektów 29.04.2021 00:00 27.05.2021 23:59
 • Ikona ekranu monitora komputerowego
  Prezentacja projektów 28.05.2021 13:10
 • Ikona dymków komentarzy
  Głosowanie 21.06.2021 00:00 05.07.2021 23:59
 • Ikona gwiazdy
  Ogłoszenie wyników 22.07.2021 13:07